Contacto

  

Lic. Adair Zavala Martínez

Director de la Carrera

psicologia@ucec.edu.mx